Groot of klein initiatief

We stellen eerst een aantal vragen die gaan over uw initiatief en de grootte daarvan. We vragen u daarbij op een schaal van 1 tot 3 uw inschatting te maken. Daarbij geven we bij iedere vraag een korte toelichting die het makkelijker maakt deze inschatting te maken.

Let erop dat u tijdens het beantwoorden van de vragen rekening houdt met belangen van anderen. Dus de buren of anderen die te maken krijgen met uw initiatief en hoe zij uw initiatief zullen ervaren.

Bouw/verbouwing of aanleg

Betreft uw initiatief een bouw, verbouwing of aanleg?
 • Gaat het om een lichte (ver)bouwactiviteit, zoals een kleine uitbouw aan een woning, zoals het plaatsen van zonnepanelen > kies 1.
 • Gaat het om een zware (ver)bouwactiviteit, zoals de nieuwbouw van een groot appartementencomplex met tientallen appartementen > kies 3.
 • Denkt u dat uw initiatief ergens tussen deze uitersten inzit > kies 2.

Verandering van functie

Betreft uw initiatief een wijziging van een functie of het gebruik van een gebouw, perceel of gebied?
 • Heeft het initiatief te maken met een lichte wijziging, zoals een boekwinkel waar een horecafunctie bij komt?  > kies 1.
 • Heeft het initiatief te maken met een zware functiewijzing zoals een bedrijfspand dat een overdekt winkelcentrum wordt? > kies 3
 • Denkt u dat u initiatief hier ergens  tussenin zit? > kies 2.

Evenementen

Betreft uw initiatief de uitvoering van een evenement?
 • Heeft het initiatief te maken met een kleinschalig evenement of een kleine activiteit (straatfeest, muziekavond, met zeker minder dan 150 mensen)? > kies 1.
 • Heeft het initiatief te maken met een zeer groot evenement of grote activiteit (een groot festival met maximaal 5000 mensen bijvoorbeeld)? > kies 3.
 • Denkt u dat het initiatief ergens tussen deze uitersten inzit? > kies 2.

Slopen of kappen?

Betreft uw initiatief het slopen van bouwwerken/constructies of kappen van bomen/groen?
 • Heeft het initiatief te maken met het slopen van een kleine constructie of het kappen van maximaal 2 bomen of het weghalen van een klein stukje groen? > kies 1.
 • Heeft het initiatief te maken met het slopen van een zeer grote constructie, het kappen van meer dan 2 bomen of het weghalen van een groot stuk groen?  > kies 3.
 • Denkt u dat het initiatief ergens tussen deze uitersten inzit? > kies 2.